Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Σε περιπτώσει με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Neosilektou πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας. Υπαιτιότητα του Neosilektou μπορεί να είναι, λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή.

2.Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο Neosilektos είναι μόνο μεσάζων μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου. Συνεπώς η επιστροφή/αντικατάσταση της παραγγελίας γίνεται αποδεκτή μόνο όταν εκτιμήσω ο αντιπρόσωπος ή ο κατασκευαστής ότι τα προϊόντα είναι πράγματι ελαττωματικά. Ο Neosilektos δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του όταν αυτός δεν αποδέχεστε με την σειρά του την επιστροφή.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την αλλαγή ή την αντικατάστασή των προϊόντων που επέλεξε κατά την αγορά του και η συναλλαγή επιθυμεί να γίνει εξ αποστάσεως, τότε επιβαρύνεται με το κόστος των μεταφορικών. Το κόστος αυτό είναι ανεξάρτητο με την πολιτική χρέωσης των μεταφορικών κατά την αγορά αυτών των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής/αντικατάσταση δεν θα γίνει αποδεκτή μετά το πέρας των δεκατέσσερις (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον πελάτη. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το κατάστημα .

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατέσσερις (14) εργάσιμων ημερών τότε ο Neosilektos δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Εξαιρούνται τα προϊόντα που έχουν εγγύησης από τον αντιπρόσωπό ή τον κατασκευαστή τους όπου σε αυτή την περίπτωσης ο Neosilektos έχει ρόλο μεσολαβητή και οφείλει να εκτελέσει την απόφαση του πάροχου της εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε πολύ πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2810-300657 είτε με email στο orders@neosilektos.gr.