Ένδυση Αστυνομίας (63)

Υπόδηση Αστυνομίας (70)

Επιχειρησιακός Εξοπλισμός Αστυνομίας (85)

Τζόκεϊ / Πηλίκια Αστυνομίας (15)

Θήκες Όπλων Αστυνομίας (121)

Τσαντάκια Όπλου Αστυνομίας (14)

Χειροπέδες Αστυνομίας (16)